A-Sistem Arabuluculuk:

  1. Bulut Server
    Bütün bilgiler Bulut Serverda ve Şifreli olarak yedeklenerek saklanmaktadır.
  2. Belgeler
    Belgelerinizi Entegre Mimari ile WEB-DESKTOP-MOBILE olarak ulaşabilirsiniz.
  3. BİLGİ
    Merkezlerden ve Arabuluculardandan edindiğimiz Bilgi ve Tecrübleri Sistem içerisine entegre ediyoruz.